POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA:

Poufność i ochrona prywatności Osób kontaktujących się z IBIS/SENSOR, jest dla nas kwestią priorytetową. W związku z tym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w IBIS/SENSOR ustanowiono odpowiednie zasady dotyczące sposobu gromadzenia, zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych.

IBIS/SENSOR, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w IBIS/SENSOR zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Klinika Medyczna IBIS Sp. z o.o., adres: ul. Kacza 8, 01-014 Warszawa, oraz Szpital Jednodniowy Sensor Cliniq Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kacza 8, 01-014 Warszawa.

1. Wypełniając formularz kontaktowy, Wysyłający upoważnia IBIS/SENSOR do przetwarzania danych medycznych i niemedycznych przesyłanych w formularzu oraz załączonych plikach.
2. Wysyłający oświadcza, że dane zawarte w formularzu oraz załączonych plikach, przesłane są zgodnie z prawdą i są plikami bezpiecznymi, które nie spowodują szkód, tj. pliki nie zawierają wirusów, itp.
3. Wysyłający, udostępnia IBIS/SENSOR wyłącznie w celu realizacji zleconych działań, w okresie niezbędnym do ich realizacji (pole opisowe Wiadomość).
4. Podanie danych osobowych przez Wysyłającego jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji przez IBIS/SENSOR, zapytania Wysyłającego.

1. IBIS/SENSOR zobowiązuje się do zapewnienia poufności udostępnionych przez Wysyłającego danych osobowych medycznych i niemedycznych.
2. IBIS/SENSOR jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych medycznych i niemedycznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w IBIS/SENSOR, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom upoważnionym.

ADO /Administrator Danych Osobowych/
email